Liny konstrukcyjne ze stali nierdzewnych - standardowe i specjalne systemy zamocowań