POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem firmy INOX-STAL  jest umacnianie pozycji rynkowej w branży metalowej i ugruntowanie miana profesjonalnego i rzetelnego partnera gospodarczego poprzez zaspokojenie oczekiwań klientów w obszarze jakości wykonywanych przez nas produktów i usług. Z

Cel ten osiągamy poprzez:

  • wdrożony i utrzymany we wszystkich obszarach działalności firmy Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymaganiach norm ISO: 9001
  • skuteczne zarządzanie procesami, zasobami i personelem w powiązaniu z efektywnością podejmowanych działań;
  • znajomość wymagań Klientów w sferze jakości wyrobów, usług i obsługi;
  • sprawnej infrastrukturze i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w procesie technologicznym;
  • współpracę z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe nasze i naszych Klientów.

Cel ten realizujemy dzięki:

  • zaangażowaniu najwyższego Kierownictwa i zapewnieniu środków na rozwój;
  • kwalifikacjom i doświadczeniu pracowników;
  • doskonaleniu systemu zarządzania;
  • stałemu monitorowaniu procesów zachodzących w naszej firmie.

 

 

Monitorowanie procesów jakościowych.
System zarządzania gospodarką magazynową.
Dostawcy spełniający wymagania jakościowe.